เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

ระบบข้อมูล 21 แฟ้ม

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ระบบงาน สสจ.

 

ข่าวประกวดราคา


2014-09-16
2014-09-16
2014-09-16
2014-09-09
2014-09-05
2014-09-04
2014-09-04
2014-09-04
2014-09-04
2014-09-04
2014-09-04
2014-09-03
2014-09-03
2014-09-03
2014-09-03
2014-09-02
2014-09-02
2014-08-26
2014-08-25
2014-08-15
2014-08-13
2014-08-06
2014-07-23
2014-07-22
2014-07-01
2014-07-01
2014-06-30
2014-06-30
2014-06-10
2014-06-10
2014-06-10
2014-06-03
2014-06-03
2014-06-03
2014-05-30
2014-05-08
2014-05-07
2014-05-07
2014-05-07
2014-05-07
2014-05-07
2014-04-29
2014-04-17
2014-03-28
2014-03-20
2014-03-20
2014-03-20
2014-03-20
2014-03-20
2014-03-20
2014-03-20
2014-03-11
2014-03-11
2014-03-11
2014-03-11
2014-03-11
2014-03-04
2014-03-04
2014-03-04
2014-03-04
2014-03-04
2014-03-04
2014-03-04
2014-03-04
2014-02-24
2014-02-24
2014-02-04
2014-02-04
2014-01-08
2013-12-27
2013-12-27
2013-12-18
2013-12-13
2013-12-12
2013-12-12
2013-12-12
2013-12-12
2013-12-11
2013-12-11
2013-11-21
2013-11-21
2013-11-21
2013-11-21
2013-11-21
2013-11-11
2013-11-08
2013-11-08
2013-11-08
2013-11-08
2013-11-05
2013-11-04
2013-11-04
2013-11-01
2013-11-01
2013-11-01
2013-11-01
2013-11-01
2013-10-28
2013-10-24
2013-10-24สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com