เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

ระบบข้อมูล 21 แฟ้ม

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ระบบงาน สสจ.

 
หน้าหลัก -> สำรวจภารกิจงาน
ไฟล์แนบ:ES65B5P.rar
เรียน ผอ.รพช และ สสอ.ทุกแห่งกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ.สุรินทร์ ได้จัดทำ

1. แบบฟอร์มสำรวจภารกิจของเจ้าหน้าที่ (Task List )
2. แบบสำรวจภารกิจของกลุ่มงาน(Activity List)
3. ผังการกระจายงาน (Work Distribution Chart) และ
4. คำแนะนำสำหรับการจัดทำเอกสาร ไว้แล้ว
ขอให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ตามไฟล์ที่แนบค่ะ

* หมายเหตุ หากท่านต้องการเป็น email ให้ส่ง email ของท่านไปที่ email ของกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชื่อ person_surinph@hotmail.com แล้วกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลจะส่งแบบฟอร์มไปให้ท่านค่ะ *

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สสจ.สุรินทร์
โทร. 044 - 518402 ต่อ 105 / 106
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 26-02-2556 จำนวนผู้อ่าน : 672
Share |



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com